QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU BẬC SAU ĐẠI HỌC

 • QUY ĐỊNH - LẬP SỔ NHẬT KÝ THÍ NGHIỆM 

Xem chi tiết 

 • DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN; CÁC NGÀNH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ 

Xem chi tiết 

 • QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 Xem chi tiết  

 • BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ 

Mau giaitrinhNCS-SauBaoVeCoSoF.doc

MauBienBan_KiemPhieu HD CoSo F.doc

MauPhuLuc_6_HoSo_HoiDong_CoSo_A4 F.doc

 • BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG 

Bia Ho So Bao Ve Luan An TS Cap Truong.doc

Bien ban Hoi dong cham luan an tien si cap truong.doc

Bien ban kiem phieu cham luan an tien si cap truong.doc

Chuong trinh buoi bao ve tien si cap truong.doc

Danh sach co mat cua thanh vien Hoi dong cham luan an tien si cap truong.doc

Dieu kien bao ve ly lich khoa hoc NCS sap bao ve luan an cap truong.doc

Huong dan ra quyet nghi cua Hoi dong.doc

Mau dang bao.doc

Phieu danh gia tien si cap Truong.doc

Phieu dat cau hoi cho NCS.doc

Phieu nhan xet de cuong NCS.doc

Phieu nhan xet luan an Tien si.doc

Tong hop nhan xet cua Hoi dong capTruong.doc 

 • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Xem chi tiết 

 • BIỂU MẪU MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU ĐIỂM CHẤM CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ PHIẾU ĐIỂM 

Mau Bang diem_SDH_12_2014.doc

Phieu diêm chuyen de-TLTQ.doc

 

QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU BẬC THẠC SĨ

 • QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ-VIỆN CNSH 

Xem chi tiết 

 • QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THẠC SĨ-CTU 

Xem chi tiết 

 • QD BỔ SUNG QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 2011 NNGỮ 

Xem chi tiết 

 • CV_BSUNG CHNG CHỈ NGOẠI NG ĐU RA 

Xem chi tiết 

 • MỘT SỐ MẪU ĐƠN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

BangdiemtiengAnh.doc

don xin gia han bao ve luan van.doc

don xin hoc lai.doc

don xin xac nhan chung chi B1.doc

dondangkythuchienluanvan.doc

Dondenghinhanbang.doc

Donnhaphoccaohoc.doc

Donxacnhandiemhocphan.doc

Donxacnhanhoanthanhchuongtrinh.doc

Donxacnhanlahocviencaohoc.doc

Donxacnhanthoigianhoc.doc

Donxacnhantrungtuyen.doc

donxinbaoveluanvan.doc

DonxincapGCNTNtamthoi.doc

Donxintamngunghoctap.doc

Donxinxacnhanhoanthanhmonhoc.doc

PhieuXacNhanThongTinHVCH.doc

Tonghopdanhsachdangkyluanvan.doc

xacnhandasuachuadecuongcaohoc.doc 

 • CÁC BIỂU MẪU BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

Mau Nhan xet của luan van thac si_Phan bien.doc

Mau phieu cham diem luan van thac si.doc

Mau-phieu_nx_gvhd.doc

Mau_Bien ban kiem phieu.doc

Mau_BienbanHDchamluanan.doc

Nội dung buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ.doc

Mau nhan xet Chu tich_Uy vien_Thu ky.docx

CHƯƠNG TRÌNH CLC VÀ TIÊN TIẾN

Số lượt truy cập

1700106
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
185
2799
21690
1700106

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Địa chỉ: Tòa nhà Phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC - zone B), Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vcnshtp@ctu.edu.vn