BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT

 

GIỚI THIỆU CHUNG


Bộ môn Công nghệ Vi sinh vật thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, được chính thức sắp xếp và đổi tên từ ngày 10/10/2022 từ Bộ môn Công nghệ Sinh học Vi sinh vật thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ. Tiền thân của Bộ môn được hình thành từ Phòng thí nghiệm Vi sinh vật do GS.TS. Trần Phước Đường thành lập từ thập niên 1960, sau đó phát triển thành Tổ Vi sinh vật và đến năm 2008 chính thức thành lập Bộ môn Công nghệ Sinh học Vi sinh vật đến cuối năm 2022.

 

Bộ môn Công nghệ Vi sinh vật phụ trách đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ Sinh học, thạc sĩtiến sĩ chuyên ngành Vi sinh vật học. Các học phần do Bộ môn phụ trách có liên quan đến vi sinh vật từ các học phần đại cương, cơ sở ngành đến chuyên ngành không chỉ của ngành Công nghệ Sinh học mà còn trực tiếp tham gia trong chương trình đào tạo của ngành Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến), Vi sinh vật học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Sinh học, Sinh học ứng dụng,…

 

Hiện nay, Bộ môn gồm 5 phòng thí nghiệm (bao gồm 9 phòng nghiên cứu) với 11 giảng viên, 1 kỹ sư và 4 nghiên cứu viên. Đội ngũ giảng viên gồm 2 Phó Giáo sư, 7 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ (hiện đang là nghiên cứu sinh tại Việt Nam và Bỉ).

Các phòng thí nghiệm trực thuộc Bộ môn:

   - PTN Công nghệ lên men

   - PTN Vi sinh vật Công nghiệp

   - PTN Vi sinh vật Nông nghiệp

   - PTN Vi sinh vật Môi trường

   - PTN Virus Tiên tiến

 

Các hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Bộ môn tập trung trong lĩnh vực vi sinh vật học và ứng dụng trong các lĩnh vực có liên quan như thực phẩm, môi trường, nông nghiệp, công nghiệp,… đặc biệt là các chế phẩm sinh học và nguồn giống vi sinh vật thuần chủng phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất thực tiễn (quy trình lên rượu, men rượu, tương, chao, nước chấm, hòa tan lân, cố định đạm, chế phẩm enzyme từ vi sinh vật, hoạt chất sinh học từ vi sinh vật,…).

 

Bộ môn hiện nay có liên kết trong giảng dạy và nghiên cứu với nhiều đối tác trong và ngoài nước cũng như hợp tác trong nghiên cứu và triển khai các dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật ở các địa phương vùng ĐBSCL cũng như trong cả nước. Đối tác nước ngoài có thể kể đến là các đơn vị nghiên cứu và giảng dạy thuộc trường Đại học Khon Kaen, Đại học Mahasarakham, Đại học Kasetsart (Thái Lan); Đại học Yamaguchi, Đại học Kyushu (Nhật Bản); Đại học Michigan State (Hoa Kỳ),…  

 

NHÂN SỰ BỘ MÔN

 

 

PGS.TS. Huỳnh Xuân Phong

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

              Trưởng PTN Vi sinh Công nghiệp

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0988 911 694

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ lên men vi sinh vật, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

              Trưởng PTN Công nghệ lên men

Chức danh: Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0942 776 880

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Viện Trưởng

              Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Viện

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908 353 373

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

TS. Trần Vũ Phương

Chức vụ: Chánh Văn phòng

              Chủ tịch Công đoàn Viện

Chức danh: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918 458 959

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

TS. Đỗ Thị Xuân

Chức vụ: Trợ lý Hợp tác quốc tế Viện

              Trưởng PTN Vi sinh Nông nghiệp

Chức danh: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0914 381 961

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ vi sinh vật trong môi trường đất, nước, sinh học đất - cấu trúc cộng đồng vi sinh vật đất và nhóm vi sinh vật chức năng trong đất, phì nhiêu đất, phân hữu cơ và canh tác nông nghiệp an toàn.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

TS. Trương Thị Bích Vân

Chức vụ: Trợ lý Sau Đại học Viện

              Trưởng PTN Virus học Tiên tiến

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0944 353 588

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học vi sinh vật, virus học, thực khuẩn thể

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

TS. Trần Thị Giang

Chức vụ: Thư ký Trưởng Bộ môn

              Trưởng PTN Vi sinh Môi trường

Chức danh: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0778 170 169

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học môi trường, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

ThS. Nguyễn Thị Liên

Chức danh: Giảng viên

(Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Cần Thơ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919 126 797

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học phân tử, vi sinh vật, nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

TS. Huỳnh Văn Tiền

Chức danh: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoạ: 0969 013 178

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh vật, thực vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

ThS. Phạm Hồng Quang

Chức danh: Giảng viên

(Nghiên cứu sinh, Vrije Universiteit Brussel - VUB, Bỉ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Sinh học thực phẩm, sinh học phân tử.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ công đoàn

Chức danh: Kỹ sư

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0977 220 328 L

ĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ vi sinh vật, nghiên cứu và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

ThS. Bùi Hoàng Đăng Long

Chức danh: Nghiên cứu viên

(Nghiên cứu sinh, Viện Công nghệ Kyoto, Nhật Bản)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 037 7291 509

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

ThS. Lưu Minh Châu

Chức danh: Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0947 966 877

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học thực phẩm, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

ThS. Phạm Thị Hải Nghi

Chức danh: Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0378 824 543

Lĩnh vực nghiên cứu: Sự đa dạng của nấm rễ nội cộng sinh (AMF) trong các mô hình canh tác tại ĐBSCL và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hiện diện của nấm rễ nội cộng sinh trong đất vùng rễ cây trồng.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

CN. Trần Hữu Hậu

Chức danh: Nghiên cứu viên

(Học viên cao học, Trường Đại học Cần Thơ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0903 836 469

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh vật.

Lý lịch khoa học

Thông tin chi tiết

 

GIẢNG VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU

 - GS.TS. Cao Ngọc Điệp

 - PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

 - PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Bộ môn Công nghệ Vi sinh vật

Phòng 3.19 (tầng 3), tòa nhà Khu phức hợp nghiên cứu (RLC)

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0778 170 169

(TS. Trần Thị Giang – Thư ký Bộ môn)

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CLC VÀ TIÊN TIẾN

Số lượt truy cập

1441267
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
370
4505
2933
1441267

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Địa chỉ: Tòa nhà Phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC - zone B), Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vcnshtp@ctu.edu.vn