BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2023-2028

 

 

TS. Trần Vũ Phương

 

MSVC: 001320

Ngạch: Giảng viên chính

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918458959

Chủ tịch


Phụ trách chung

 

TS. Huỳnh Thị Phương Loan

 

MSVC: 001190

Ngạch: Giảng viên chính

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907713277

Phó Chủ tịch


Phụ trách công tác nữ công

 

TS. Nguyễn Bảo Lộc

 

MSVC: 001559

Ngạch: Giảng viên chính

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:0974388234

Ủy viên BCH


Phụ trách công tác tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên;
Công tác chế độ chính sách cho VC-NLĐ: công tác tuyên truyền chính sách pháp luật

 

TS. Trần Thị Thanh Khương

 

MSVC: 002773

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0901002285

Ủy viên BCH


Phụ trách công tác văn thư, hành chánh, kinh phí công đoàn.

 

ThS. Trần Văn Bé Năm

 

MSVC: 002759

Ngạch: Kỹ sư

Chuyên ngành: Thú y

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907046519

 

Ủy viên BCH


Phụ trách công tác tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao.

 
CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

 

 

CN. Lý Thị Bích Thủy

 

MSVC: 001026

Ngạch: Chuyên viên

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0986449268

Tổ Trưởng


Tổ Công đoàn Văn phòng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

 

TS. Trần Thị Thanh Khương

 

MSVC: 002773

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0901002285

Tổ Trưởng


Tổ Công đoàn Bộ môn Sinh học Phân tử

 

TS. Bùi Thanh Liêm

 

MSVC: 002869

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 09189861569

Tổ Phó


Tổ Công đoàn Bộ môn Sinh học Phân tử

 

ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh

 

MSVC: 001889

Ngạch: Kỹ sư

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939949859

Tổ Trưởng


Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ Vi sinh vật .

 

TS. Trần Thị Giang

 

MSVC: 002819

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:0778170169

Tổ Phó


Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ Vi sinh vật

 

TS. Phan Nguyễn Trang

 

MSVC: 002362

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Hóa học, vệ sinh thực phẩm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0345282887

Tổ Trưởng


Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

 

ThS. Lâm Thị Việt Hà

 

MSVC: 002190

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0962184107

Tổ Phó


Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

 

PGS.TS. Nhan Minh Trí

 

MSVC: 001006

Ngạch: Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908808207

 

Tổ Trưởng


Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch

 

TS. Trần Bạch Long

 

MSVC: 002879

Ngạch: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0971079144

 

Tổ Phó


Tổ Công đoàn Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch

CHƯƠNG TRÌNH CLC VÀ TIÊN TIẾN

Số lượt truy cập

1441356
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
459
4594
3022
1441356

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Địa chỉ: Tòa nhà Phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC - zone B), Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vcnshtp@ctu.edu.vn