VĂN PHÒNG VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

 

 

1/ CHỨC NĂNG

 

Văn Phòng Viện là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chánh, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chánh, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, v.v.. của Trường.

 

2/ NHIỆM VỤ

Văn Phòng Viện có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Viện trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Văn phòng là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác sau:

   1. Công tác đào tạo đại học và sau đại học

   2. Công tác sinh viên

   3. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý dự án

   4. Công tác Tổ chức - Cán bộ

   5. Công tác văn thư, thông tin liên lạc

   6. Công tác quản lý mạng, website của đơn vị

   7. Công tác quản lý tài chánh

   8. Công tác quản lý tài sản

   9. Công tác đảm bảo chất lượng

   10. Thư ký tổng hợp

 

Chi tiết các Công tác xem tại Quyết định 1052/QĐ-ĐHCT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ

 

 

3/ NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

 

 

 

TS. Trần Vũ Phương

MSVC: 001320

Ngạch: Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918458959

Liên hệ: Phòng RLC 1.20

 

Chánh Văn phòng,

Quản lý chung và phụ trách:

Công tác Tổ chức - Cán bộ;

Công tác quản lý tài chánh;

Thư ký tổng hợp

 

 

Lý Thị Bích Thủy

MSVC: 001026

Ngạch: Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Liên hệ: Phòng RLC 1.19

 

Phó Chánh Văn phòng,

Phụ trách: Công tác đào tạo đại học;

Công tác đảm bảo chất lượng  

 

 

Trần Nguyên Tuấn

MSVC: 001026

Ngạch: Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:

Liên hệ: Phòng RLC 1.19  

 

Phụ trách: Công tác sinh viên;

Công tác văn thư, thông tin liên lạc  

 

 

Nguyễn Thị Thảo

MSVC: 000752

Ngạch: Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907068663

Liên hệ: Thư viện  

 

Phụ trách: Công tác thư viện;

Công tác chế độ chính sách,

bảo hiểm xã hội (đơn vị trả lương)  

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ

MSVC: 001343

Ngạch: Nhân viên phục vụ

Điện thoại: 0939387867

Liên hệ: Phòng RLC 1.19  

 

Nhân viên phục vụ 

 

 

Huỳnh Công Lý

MSVC: 002637

Ngạch: Nhân viên bảo vệ

Điện thoại: 0977565753

Liên hệ: Phòng RLC 1.19  

 

Nhân viên bảo vệ - quản lý nhà học 

 

 

Trần Công Thoại

MSVC: 002778

Ngạch: Nhân viên bảo vệ

Điện thoại: 0903370435

Liên hệ: Phòng RLC 1.19  

 

Nhân viên bảo vệ - quản lý nhà học 

 

4/ CÁC TRỢ LÝ KIÊM NHIỆM

 

 

TS. Trương Thị Bích Vân

MSVC: 002364

Ngạch: Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0944353588

Liên hệ: Phòng RLC 4.17  

 

Trợ lý công tác đào tạo sau đại học 

 

 

TS. Đỗ Thị Xuân

MSVC: 002700

Ngạch: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0932884223

Liên hệ: Phòng RLC 2.11  

 

Trợ lý công tác hợp tác quốc tế và quản lý dự án 

 

 

TS. Bùi Thanh Liêm

MSVC: 002869

Ngạch: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0989861569

Liên hệ: Phòng RLC 4.18  

 

Trợ lý công tác nghiên cứu khoa học 

 

 

TS. Trần Bạch Long

MSVC: 002879

Ngạch: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0971079144

Liên hệ: Phòng RLC 2.10  

 

Trợ lý Quản lý tài sản thiết bị;

Công tác quản lý mạng, website của đơn vị 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CLC VÀ TIÊN TIẾN

Số lượt truy cập

1700069
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
148
2762
21653
1700069

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Địa chỉ: Tòa nhà Phức hợp Phòng thí nghiệm (RLC - zone B), Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vcnshtp@ctu.edu.vn